Loading
Skog og Landskap
INSEKTER   SOPPER   DEL AV TREET
   
Insektene er den mest tallrike dyregruppen på jorda. Insektene kjennetegnes ved at de har tre par ben, to par vinger (de fleste), og en kropp som er mer eller mindre tydelig tredelt, hode, bryst og bakkropp. I Norge finnes det trolig 23.000 arter. I forhold til det store antallet arter er det ganske få insekter som gjør nevneverdig skade på skogen.   Soppene er i et eget rike, soppriket. Soppene mangler klorofyll, og behøver derfor organisk næring. Dette får de som parasitter på levende organismer, eller som nedbrytere på dødt organisk materiale. Det finnes rundt 100 000 kjente sopparter, hovedsakelig fordelt mellom to store grupper: sekksporesopp og stilksporesopp, basert på hvordan de kjønnede sporene dannes.   Her kan du se skadegjørere sortert etter hvilken del av treet de angriper: nåler og blader, knopper og skudd, bar og ved, eller kongler og frø.
TRESLAG   INVADERENDE ARTER   KLIMAVINNERE
   
Her kan du se hvilke skadegjørere som angriper spesifikke treslag: gran, furu, bjørk, ask, eik, eller andre treslag.   Her kan du se forskjellige skadegjørere som nylig har etablert seg i norsk økologi, eller som ser ut til å kunne gjøre det i nær fremtid.   Her kan du se skadegjørende insekter og sopper som har eller vil komme godt ut av klimaforandringene. Vi har delt dem i fire grupper: ulv i fåreklær, de tålmodige, verstingene, og jokerne.
OM SAMLINGENE  
Referansesamlingene skal bidra til å utvikle grunnkunnskapene innenfor skoglig entomologi og mykologi. Referansesamlingene skal være oppdaterte,
og skal nyttes som grunnlag for instituttets rådgivning til skogbruket, forvaltningen og allmennheten, og til forskningsprosjekter, undervisning og dokumentasjon.
De har også en beredskapsfunksjon i arbeidet med for eksempel skogskader.
Har du spørsmål vedrørende Skog og landskaps skoghelsearkiv, kontakt oss på mail: post@skogoglandskap.no, eller tlf.: 64 94 80 00.